بک لینک چیست؟ چگونه لینک های پیوندی بیشتر بدست آوردید

بک لینک ها پیوندهایی از یک صفحه در یک وب سایت به وب سایت دیگر هستند. اگر شخصی به سایت شما لینک دهد، شما یک بک لینک از او دارید. اگر به وب سایت دیگری لینک دهید، آنها یک بک لینک از شما دارند.به عنوان مثال، این کلمات به یوتیوب پیوند دارند، بنابراین آنها اکنون یک بک لینک از ما دارند.

در این راهنما، یاد خواهید گرفت:

چرا بک لینک ها مهم هستند
چه چیزی باعث ایجاد یک بک لینک خوب می شود .
نحوه بررسی بک لینک ها (به هر وب سایت) ;
چگونه لینک های پیوندی بیشتر بدست آوردید
SIDENOTE. اگر یک صفحه به صفحه دیگری در همان وب سایت پیوند داده شود، به عنوان بک لینک داخلی شناخته می شود .